ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης Επαναληπτικής δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης Επαναληπτικής δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος στο Ηράκλειο για τη στέγαση της Υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο