ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας διακηρύσσει ότι:
Την 13-11-2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:30 π.μ. Έως 12:00 π.μ θα διεξαχθεί, στο Ναύπλιο και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας, η 1η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου & Καλαμάτας.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο