Διαδικασία για την είσοδο στην πλατφόρμα του μεταβατικού μητρώου του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ ή CBAM)

Η είσοδος των υπόχρεων για την υποβολή εκθέσεων, των Οικονομικών Φορέων (Economic Operators) και των έμμεσων Τελωνειακών Αντιπροσώπων (Customs Representatives), γίνεται μέσω του συνδέσμου:

https://cbam.ec.europa.eu/declarant

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την είσοδο στην πλατφόρμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο