Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

για λήψη Κρατικής επιδότησης δανείων 1ης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών:

Α. το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Β. το νοικοκυριό να είναι ευάλωτο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μην διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας

Γ. ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έναν ή περισσότερους θεσμικούς πιστωτές (δηλ. ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ, τράπεζες, διαχειριστές δανείων), τότε θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει όλες τις σχετικές οφειλές αυτές και μετά θα εγκριθεί η σχετική Κρατική επιδότηση.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έναν ή περισσότερους θεσμικούς πιστωτές, τότε εγκρίνεται η σχετική Κρατική επιδότηση.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο