Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων διατηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής στο μητρώο περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Θεσμικό Πλαίσιο και Ενημερωτικό Υλικό

Θ1 ΚΥΑ
Θ2 Αρ. 65-69 Ν.4738/2020
Θ3 YA καθορισμού περιεχομένου έκθεσης εμπειρογνώμονα

Ε1 Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμας
Ε2 Βασικές Αρχές Εξυγίανσης Επιχειρήσεων και Έκθεσης Εμπειρογνώμονα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο