Εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζουν τα έξοδα που είναι αποδεκτό να έχει μια οικογένεια για να ζήσει επαρκώς. Αφού καλυφθούν οι δαπάνες αυτές, το οποιοδήποτε ποσό περισσεύει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των χρεών προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων.

Το κατά πόσο μια δαπάνη είναι εύλογη (δηλ. αν είναι όντως ανελαστική και θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτεται) προκύπτει με 2 τρόπους:

  1. από τον πίνακα εύλογων δαπανών διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. στο ενημερωτικό υλικό), ο οποίος θέτει κάποια όρια ποσών σε ευρώ
  2. αν ξεπερνά τα ποσά του πίνακα ΕΛΣΤΑΤ, τότε θα πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα τεκμήρια/έγγραφα.

Σημειώνεται ότι, στη διαδικασία ρύθμισης ενός δανείου, η τράπεζα/διαχειριστής δανείου ενδέχεται να μην δεχθεί το ποσό που περισσεύει και να ζητά μεγαλύτερο ποσό. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι το περίσσευμα δεν αρκεί για να φτάσει τουλάχιστον στο ποσό που θα λάμβανε η τράπεζα/διαχειριστής δανείου εάν ρευστοποιούταν η περιουσία του οφειλέτη, συνοφειλετών, εγγυητών (αρχή μη χειροτέρευσης πιστωτή).

Ενημερωτικό υλικό

ΕΛΣΤΑΤ – Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης
Ενημερωτικό σημείωμα για Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο