Δ.Τ.: Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Κίνδυνο Φτώχειας και την Οικονομική Ανισότητα για το έτος 2022

«Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία για τον κίνδυνο φτώχειας, καθώς και τους δείκτες που αφορούν στην οικονομική ανισότητα, για το 2022 με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
Ενώ, το βάθος κινδύνου φτώχειας μειώθηκε ακόμη περισσότερο, κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.
Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που κατατάσσονται κάτω από το όριο της φτώχειας συγκλίνει προς το όριο και έχει αυξημένη πιθανότητα να το ξεπεράσει στο αμέσως προσεχές μέλλον.
Παράλληλα, οι δείκτες οικονομικής ανισότητας S80/S20 και Gini με έτος αναφοράς το 2021 έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος (έτος αναφοράς 2020). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι δείκτες ανισότητας μειώνονται λόγω της αύξησης του μεριδίου εισοδήματος του τεταρτημόριου με το χαμηλότερο εισόδημα, δηλαδή των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Σημειώνεται δε ότι η εξέλιξη αυτή αναφέρεται στο διάστημα που προηγήθηκε της αύξησης του κατώτατου μισθού σωρευτικά κατά 20%, η οποία έλαβε χώρα το διάστημα 2022-2023 και δεν καλύπτεται από το έτος αναφοράς 2021.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα με έτος αναφοράς το 2021 αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε υψηλό δεκαετίας.
Αξίζει δε να τονιστεί ότι κατά το έτος αναφοράς 2020 η μείωση του μέσου ισοδυνάμου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος ήταν μόλις 0,9%, ενώ η αύξησή του κατά το έτος αναφοράς 2021 ήταν της τάξης του 8,8%. Κατά συνέπεια, η επίδραση της ύφεσης (9%) που καταγράφηκε το 2020 επί του μέσου διαθέσιμου ατομικού εισοδήματος, εξαιτίας του εξωγενούς σοκ του κορονοϊού, εκμηδενίστηκε, ενώ παράλληλα κατά το έτος αναφοράς 2021 το μέσο διαθέσιμο ατομικό εισόδημα αυξήθηκε με ρυθμό μεγαλύτερο από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ (8,4%).
Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, της αύξησης των συντάξεων, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της σημαντικής οικονομικής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων.
Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής συνοχής, θέτοντας ως στόχους για την επόμενη τετραετία τη σημαντική αύξηση των μισθών – κατώτατου και μέσου – και την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα μεγαλύτερη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η πολιτική της Κυβέρνησης παράγει υψηλή και συμπεριληπτική ανάπτυξη, και αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια».

Δελτίο Τύπου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο