Δ.Τ.: Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ελληνική Οικονομία: Ανθεκτικότητα – Πρόοδος – Προοπτική»

Η δυναμική στην οποία έχει πλέον εισέλθει η ελληνική οικονομία τεκμηριώνεται με στοιχεία και αποτυπώνεται σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες.
Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω ότι το 2022 η ελληνική οικονομία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 5,9%, σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας οφείλεται στη συνετή οικονομική διαχείριση αλλά και στην αναπτυξιακή στόχευση που διέπει την πολιτική της Κυβέρνησής μας.
Η Ελλάδα βελτιώνει και επικαιροποιεί διαρκώς το θεσμικό της πλαίσιο, ώστε να καταστεί μια χώρα-πρότυπο για την προσέλκυση και την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας.
Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διαμορφώσουμε μια στοχευμένη αναπτυξιακή πολιτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της χώρας μας.

Στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, οι παρεμβάσεις μας τα τέσσερα τελευταία χρόνια στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος απλού, δίκαιου και αποτελεσματικού, που θέτει τις βάσεις για την οικονομική μεγέθυνση μετά από μία, και πλέον, δεκαετία απαιτητικής δημοσιονομικής προσαρμογής.

Έχουμε προχωρήσει σε δομικές φορολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες αύξησαν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και κατ’ επέκταση την ιδιωτική κατανάλωση και τις αποταμιεύσεις και δημιούργησαν ένα ασφαλές και σταθερό οικονομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, θέτοντας τις προϋποθέσεις για επενδύσεις και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ιδιωτική και την εθνική οικονομία.
Παράλληλα, με γνώμονα τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, υπό την αιγίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χαράξαμε και υλοποιούμε δράσεις και μεταρρυθμίσεις, στη φορολογική νομοθεσία που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ευρύτερο εκσυγχρονισμό της Φορολογικής Διοίκησης και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως και της προϊούσας ψηφιοποίησης του κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι.

Σταθερά και μεθοδικά, η Κυβέρνησή μας προχώρησε στην αποκλιμάκωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η μείωση των φόρων έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και ταυτόχρονα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που επιβλήθηκαν 29 φόροι, αυτή η Κυβέρνηση έχει έως τώρα προχωρήσει σε πάνω από 50 μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων.
Οι μειώσεις αυτές διενεργήθηκαν σε όλες τις φορολογίες, όπως στην Άμεση Φορολογία, ωφελώντας τόσο τα Φυσικά όσο και τα Νομικά Πρόσωπα, στην Έμμεση Φορολογία με στοχευμένες παρεμβάσεις, εντός του ενωσιακού πλαισίου και ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, στη Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας και γενικότερα στην Περιουσία Κεφαλαίου.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει έμπρακτα ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση και η στοχευμένη μείωση φόρων, μπορεί να έχει εκτός από καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακή διάσταση, η οποία αποτυπώνεται σε όλους τους βασικούς δείκτες της οικονομίας.
Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας.
Και η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως και οι προοπτικές της για το μέλλον συνδέονται με την πολιτική σταθερότητα.
Κεντρικός πυρήνας της φορολογικής μας πολιτικής ήταν και παραμένει η σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών, η ισχυρή εθνική οικονομία και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, με ταυτόχρονο σεβασμό στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον Έλληνα φορολογούμενο.

Δελτίο Τύπου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο