Δ.Τ.: Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Εμμανουήλ Συντυχάκη

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Εμμανουήλ Συντυχάκη με θέμα: «Απαγόρευση των πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών και της δέσμευσης λογαριασμών Αρωγής των σεισμόπληκτων στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών-Αστερουσίων»

Κύριε Συνάδελφε,

Η υλοποίηση του σχεδίου της Κυβέρνησης για τη στήριξη και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Αρκαλοχώρι συνεχίζεται απρόσκοπτα.
Έτσι, παράλληλα με την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής και ακίνητης περιουσίας, και την υλοποίηση και δρομολόγηση λοιπών μέτρων στήριξης, επισημαίνονται τα εξής:

1ον. Στο πλαίσιο της χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής προς ιδιοκτήτες και έναντι επιχορήγησης προς επιχειρήσεις και για την αποζημίωση οικοσκευής, από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν χορηγηθεί 66 εκατ. ευρώ σε περίπου 7.000 δικαιούχους.

Εξ αυτών, 36,5 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν σε δικαιούχους από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
Η διαδικασία διασταυρώσεων των εκκρεμών αιτήσεων, μετά και την τρίτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας, συνεχίζεται, προκειμένου να καταβληθούν και οι υπόλοιποι πόροι προς τους αιτούντες.

2ον. Η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 1ου και 2ου βαθμού, συνεχίζεται.

Στην παρούσα φάση, η έκτακτη χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 14,79 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης 8 εκατ. ευρώ προς την Περιφέρεια Κρήτης για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ έχουν εκδοθεί αποφάσεις έκτακτης χρηματοδότησης ύψους περίπου 5,2 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και περίπου 1,6 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επίσης, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν διατεθεί 650.000 ευρώ προς τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και 365.000 ευρώ προς τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων για αποκαταστάσεις σε υποδομές και δίκτυα, ενώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η δέσμευση 1 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας για αποκατάσταση ζημιών σε οδικές και σχετικές υποδομές.

3ον. Το πλαίσιο παροχής της στεγαστικής συνδρομής προχωρά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε οι σεισμόπληκτοι πολίτες να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν το κτίριό τους που έχει πληγεί από τον σεισμό με χρηματοδοτική στήριξη από το κράτος, με το ύψος της συνολικής στήριξης στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής να εκτιμάται – όπως έχει εγκριθεί – στα 175 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχουν κατατεθεί 1.470 φάκελοι για ανακατασκευή ή επισκευή, είναι σε εξέλιξη 524, έχουν ολοκληρωθεί 10, ενώ έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις σε 322.
Σημειώνεται ότι έχουν διενεργηθεί συσκέψεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία.

4ον. Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέφθηκε από την πρώτη στιγμή.

Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, τυχόν καταβληθέντα ποσά φόρου για ακίνητα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ θα συμψηφιστούν με υφιστάμενες φορολογικές οφειλές ή θα επιστραφούν.
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, 2.590 φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν επωφεληθεί από την απαλλαγή, με το συνολικό ποσό της απαλλαγής να ανέρχεται περίπου στις 372.000 ευρώ για το 2022 και στις 455.000 ευρώ για το 2021, δηλαδή σύνολο περίπου 827.000 ευρώ για τη διετία 2021-2022.

5ον. Η υλοποίηση της χορήγησης του επιδόματος ενοικίου/συγκατοίκησης προχώρησε, με συνολικό προϋπολογισμό 16.560.000 ευρώ και χρονικό ορίζοντα διετίας από τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ.

Συνολικά, έχουν υποβληθεί 518 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί οι 195, έχουν απορριφθεί οι 45 και είναι υπό επεξεργασία οι 270.

6ον. Η χορήγηση προκαταβολής έναντι επιχορήγησης προς τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις για ζημιές σε λοιπά στοιχεία του ενεργητικού τους ολοκληρώθηκε.

Βάσει των εν λόγω αποφάσεων, χορηγήθηκε προκαταβολή περίπου 416.000 ευρώ σε 142 δικαιούχους.

7ον. Αναφορικά με την τελική επιχορήγηση των επιχειρήσεων, έχει ήδη εκδοθεί η σχετική απόφαση που προβλέπει την αποζημίωση 365 συνολικά δικαιούχων.

8ον. Αναφορικά με τη διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Αρκαλοχωρίου, είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απόδοση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σε ποσοστό 50% των ετήσιων δαπανών τους, και με ανώτατο ύψος τα 18.000 ευρώ ανά επιχορήγηση.

Μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί 125 αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολικό ποσό επιχορήγησης περίπου 975.000 ευρώ.

9ον. Για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέφθηκε νέο, ειδικό σχήμα στήριξης.

Έτσι, 183 δικαιούχοι επιχορηγήθηκαν με ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Κύριε Συνάδελφε,

Ως προς το αφορολόγητο και ακατάσχετο της κρατικής αρωγής, σύμφωνα με τον ν. 4839/2021, προβλέπεται το αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες.
Δηλαδή, προβλέπεται ότι οι ενισχύσεις πρώτης αρωγής που καταβάλλονται στο πλαίσιο κρατικής αρωγής είναι ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, τα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αυτόν κάθε φορά που κατατίθενται ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου, στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση από τη Φορολογική Διοίκηση.
Δηλαδή, εφόσον αυτά τα ποσά προβλέπονται ρητά ως ακατάσχετα στις κείμενες διατάξεις, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να μην τα αποδίδουν στη Φορολογική Διοίκηση, αλλά στους δικαιούχους τους.

Καταθέτω στα Πρακτικά την από 23.3.2023 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, κοινοποιηθείσα – μεταξύ άλλων – και στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου τονίζεται προς τα πιστωτικά ιδρύματα το ακατάσχετο των ενισχύσεων κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες και ζητείται η λήψη των κατάλληλων ενεργειών από τις τράπεζες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που έχουν ψηφιστεί αναφορικά με το ακατάσχετο των ενισχύσεων που χορηγούνται για τη στήριξη πληγέντων μετά από θεομηνίες.

Καταθέτω στα Πρακτικά και την απαντητική επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία αναφέρει ότι εφόσον όλες οι ακατάσχετες πιστώσεις ενισχύσεων προς πληγέντες από θεομηνίες γίνονται μέσω των ειδικών προϊόντων της ΔΙΑΣ, είναι σχεδόν αδύνατο να κατασχεθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα προς απόδοση σε τρίτους ή στο ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα.

Όπως προέκυψε από πρόσφατο περιστατικό με δικαιούχο επιδόματος σεισμόπληκτου στο Αρκαλοχώρι, ο δικαιούχος ανέλαβε κανονικά το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ως επίδομα.

Δελτίο Τύπου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο