Χορήγηση υποτροφιών, οικον. ενισχύσεων και βραβείων λόγο σπουδών

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΡΟΠΤΧ. 12-13

Περισσότερα »

Διορισμός υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ. ΖΩΣΙΜΑ ΜΕΤΑΠΤΧ. 12-13

Περισσότερα »

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Bυζαντινής Αρχαιολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Βυζαντινή Αρχαιολογία 2014

Περισσότερα »

Διορισμός υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΕΤΑΠΤΧ. ΕΣΩΤ. 11-12

Περισσότερα »

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Ξαγοράρη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ ΞΑΓΟΡΑΡΗ 12-13

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο