Χορήγηση υποτροφιών, οικον. ενισχύσεων και βραβείων λόγο σπουδών

Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», που υπάγεται στην άμεση

ΠΡΟΚ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ.ΜΕΤΑΠΤΥΧ . ΕΣΩΤ. 13-14 ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 2013-2014 Υπεύθυνη Δήλωση

Περισσότερα »

Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», που υπάγεται στην άμεση

ΠΡΟΚ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ.ΜΕΤΑΠΤΥΧ . ΕΣΩΤ. 14-15 ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 2014-2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Περισσότερα »

Απόφαση διορισμού υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ» ακαδ. έτους 2012-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ. ΚΡΗΤΣΚΗ ΠΡΟΠΤΧ. 12-13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ. ΚΡΗΤΣΚΗ ΠΡΟΠΤΧ. 12-131

Περισσότερα »

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΩΡΗ – Προκήρυξη για την πλήρωση χωρίς διαγωνισμό δύο θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.

Προκήρυξη υποτροφιών 2013-2014

Περισσότερα »

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡ ΖΩΣΙΜΑ ΠΡΟΠΤΧ 12-13

Περισσότερα »
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο