Χάρτης συστήματος ΑΠΑΑ της περιοχής «Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού-Αγ. Κοσμά» ευκρινέστερη απόδοση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Υπουργού Οικονομικών α.π.113375 ΕΞ 2022/08.08.2022 (ΦΕΚ:B΄4212)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο