ΧΑΙΜΟΥΤΣΟ ΚΟΒΟ-Πίνακας υποβολής προσφορών για εκμίσθωση καταστήματος 21 τ.μ. με υπόγειο 21τ.μ. και πατάρι 19τ.μ. στην οδό Καρύπη 32, Θεσσαλονίκη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο