Αρχική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βόλου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 05.07.2023 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 11:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Αρχική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δικαστικού Γραφείου Βόλου.

Σχετικά αντικείμενα:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ_ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9ΓΚ2Η-46Ρ.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ΨΤΑ3Η-ΣΟΟ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο