Αποτελέσματα δημοπρασίας ομολόγου 4,25% λήξης 15 Ιουνίου 2033

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 4,25%, λήξεως 15 Ιουνίου 2033, ύψους 200 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.016 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
ΟΕΔ 4,25%, λήξεως

15 Ιουνίου 2033

 

20 Σεπτεμβρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

 

17 Μαΐου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 200 250
2. Ύψος προσφορών 1.016 1.321
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 5,08 5,28
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 200 250
5. Απόδοση 4,01% 3,97%
6. Τιμή Δημοπρασίας 101,850 102,310
7. Cut – off ratio 14% 50%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο