Αποτελέσματα δημοπρασίας ομολόγου 4,25% λήξης 15 Ιουνίου 2033

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 4,25%, λήξεως 15 Ιουνίου 2033, ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.321 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 24 Μαΐου 2023.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
ΟΕΔ 4,25%, λήξεως

15 Ιουνίου 2033

 

17 Μαΐου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

19 Απριλίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 250 300
2. Ύψος προσφορών 1.321 1.696
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 5,28 5,65
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 250 300
5. Απόδοση 3,97% 4,31%
6. Τιμή Δημοπρασίας 102,310 99,520
7. Cut – off ratio 50% 10%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο