Αποτελέσματα δημοπρασίας ομολόγου 4,20% λήξης 30 Ιανουαρίου 2042

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 4,20%, λήξεως 30 Ιανουαρίου 2042, ύψους 200 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.232 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Δημοπρασία Σημερινή
ΟΕΔ 4,20%, λήξεως 30 Ιανουαρίου 2042 21 Ιουνίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

 30 Μαΐου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 200 150
2. Ύψος προσφορών 1.232 675
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 6,16 4,50
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 200 150
5. Απόδοση 3,99% 3,56%
6. Τιμή Δημοπρασίας 102,69 109,00
7. Cut – off ratio 40% 25%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο