Αποτελέσματα δημοπρασίας ομολόγου 4,00% λήξης 30 Ιανουαρίου 2037

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 4,00%, λήξεως 30 Ιανουαρίου 2037, ύψους 150 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 866 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 24 Μαΐου 2023.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
ΟΕΔ 4,00%, λήξεως

30 Ιανουαρίου 2037

 

17 Μαΐου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

30 Μαΐου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 150 250
2. Ύψος προσφορών 866 920
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 5,77 3,68
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 150 250
5. Απόδοση 4,14% 3,51%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,500 105,50
7. Cut – off ratio 84% 51%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο