Αποτελέσματα δημοπρασίας ομολόγου 3,875%

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.046 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Δημοπρασία
ΟΕΔ 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028  

19 Ιουλίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 250
2. Ύψος προσφορών 1.046
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 4,18
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 250
5. Απόδοση 3,30%
6. Τιμή Δημοπρασίας 102,55
7. Cut – off ratio 39%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο