Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 52 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,34%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.147 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,29 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

5 Ιουνίου 2024

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

6 Μαρτίου 2024

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 500 625
2. Ύψος προσφορών 1.147 902
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,29 1,44
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 600 812,5
5. Απόδοση 3,34% 3,73%
6. Τιμή Δημοπρασίας 96,730 96,370
7. Cut – off ratio 75% 80%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο