Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 52 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,73%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 902 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,44 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων 6 Μαρτίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 6 Δεκεμβρίου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 375
2. Ύψος προσφορών 902 758
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,44 2,02
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 487,5
5. Απόδοση 3,73% 3,70%
6. Τιμή Δημοπρασίας 96,370 96,390
7. Cut – off ratio 80% 80%

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο