Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,44%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 984 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,97 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων 26 Ιουνίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 29 Μαΐου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 500 500
2. Ύψος προσφορών 984 1.156
3. Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,97 2,31
4. Συνολικά αποδεκτό ποσό 600 600
5. Απόδοση 3,44% 3,55%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,291 98,237
7. Cut – off ratio 48% 47%

 

 

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο