Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,55%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.156 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων 29 Μαΐου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 24 Απριλίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 500 625
2. Ύψος προσφορών 1.156 1.196
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,31 1,91
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 600 812,5
5. Απόδοση 3,55% 3,69%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,237 98,170
7. Cut – off ratio 47% 42%

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο