Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,83%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.030 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων 21 Φεβρουαρίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 24 Ιανουαρίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.030 1.110
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,65 1,78
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,83% 3,77%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,101 98,130
7. Cut – off ratio 57% 41%

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο