Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,42%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.098 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,20 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 3 Ιουλίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 30 Απριλίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 500 625
2. Ύψος προσφορών 1.098 1.031
3. Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,20 1,65
4. Συνολικά αποδεκτό ποσό 600 812,5
5. Απόδοση 3,42% 3,67%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,143 99,130
7. Cut – off ratio 5% 50%

 

 

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο