Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,83%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.016 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,63 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 31 Ιανουαρίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 3 Ιανουαρίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.016 1.045
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,63 1,67
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,83% 3,84%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,000 99,040
7. Cut – off ratio 20% 20%

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο