Απότελεσμα διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 24 του ν. 4182/2013 (Α” 185) για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος 34,80 τ.μ. επί της οδού Παναγούλη 54 στη Λάρισα, ιδιοκτησίας του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας από την κληρονομιά Τράντου – Χριστοδο

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο