Απόσπασμα Πρακτικού 9 Απόφαση 13η της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού που αφορά περιοχή της Αχαΐας

Απόσπασμα Πρακτικού 9 Απόφαση 13η της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού Που αφορά περιοχή της Αχαΐας.

Επισυνάπτεται το έγγραφο

ID: 27454
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο