Απόσπασμα Πρακτικού 8 Απόφαση 12η της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού που αφορά περιοχή της Εύβοιας

Απόσπασμα Πρακτικού 8 Απόφαση 12η της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού, που αφορά περιοχή της Εύβοιας.

Επισυνάπτεται το έγγραφο

ID: 27641
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο