ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 31 ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο