Απόφαση κήρυξης άγονου και επαναπροκήρυξη της διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση αδιάθετης κινητής περιουσίας της συγχωνευθείσης ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/Β΄/3474/24-5-2023ΑΔΑ:Ω83ΖΗ-Ι94) που αφορά:

1. Την κήρυξη άγονου του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού πώλησης χειροποίητων ταπήτων και κιλιμιών, της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., με αριθμό πρωτοκόλλου Υπουργικής Απόφασης ΥΠΟΙΚ 6277/ ΕΞ 2023/16.01.2023, και των υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 26021/ ΕΞ 2023/16.02.2023 και ΥΠΟΙΚ 33324/ ΕΞ 2023/02.03.2023 παρατάσεων αυτής, λόγω μη υποβολής προσφορών.
2. Την επανάληψη του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο