ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι, κατόπιν αναβολής, θα πραγματοποιηθεί την 12-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως και 11:00 π.μ.,στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52, 4ος όροφος), Β’ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο