Ανάθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτου του κληροδοτήματος Σελίνας Παναγάκου της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών από πιστοποιημένο εκτιμητή

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο