Ανάθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτων επί των οδών Φίλωνος 66 και 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Δημητρίου Φινφίνη της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών από πιστοποιημένο εκτιμητή

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο