Ανάθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτων επί της οδού Μιλτιάδου 9 στην Αθήνα, του κληροδοτήματος Σελίνας Παναγάκου της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών από πιστοποιημένο εκτιμητή

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο