Ανάθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 124 στην Αθήνα, του κληροδοτήματος Μαρίας Μαλανδρίνου της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών από πιστοποιημένο εκτιμητή

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο