ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Δ.Δ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ)

«Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, δημοσιοποιεί προς ενημέρωση του κοινού, τις θέσεις που παραχωρήθηκαν για απλή χρήση αιγιαλού ανά νομό κατά τα τελευταία έτη.

Οι θέσεις που παρουσιάζονται στην ανάρτηση μπορούν να παραχωρηθούν σύμφωνα με την νέα υπό έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) είτε απευθείας, όπου προβλέπεται, είτε με δημοπρασία που θα διενεργηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Περιφερειακές Δ/νσεις/Αυτοτελή Γραφεία)

Επισημαίνουμε ότι η ανάρτηση των θέσεων αυτών γίνεται με την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών, που θα τεθούν στην νέα Κ.Υ.Α. από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Πολιτισμού & Αθλητισμού καθώς και την εξαίρεση περιοχών που προστατεύονται από τα παραπάνω υπουργεία.

Σημειώνουμε επίσης ότι οι αναρτημένες θέσεις είναι αυτές που έχουν παραχωρηθεί κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά δεν δεσμεύουν τις υπηρεσίες μας να παραχωρήσουν και νέες θέσεις που πιθανά θα αιτηθούν οι πολίτες για απλή χρήση στον αιγιαλό.

Αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές από τις υπηρεσίες μας μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α.»

 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ.pdf

ID: 6660
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο