ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο