Ανάρτηση πινάκων υποβολής προσφορών ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Κρίτων Δ. Δασκόπουλος και Μαρία Δασκοπούλου – Μοάτσου εις Μνήμην των Γονέων των

Ανάρτηση πινάκων υποβολής μηδενικών προσφορών δύο διαμερισμάτων 252,04 τ.μ. 7ου και 8ου ορόφου επί της οδού Αλεξ. Μιχαηλίδη 15Α, στην Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Κρίτων Δ. Δασκόπουλος και Μαρία Δασκοπούλου – Μοάτσου εις Μνήμην των Γονέων των. Ίδυμα Δακοπούλου Μηδενικοί πίνακες υποβολής προσφορών – 2 διαμερισμάτων Μιχαηλίδη 15

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο