Ανάρτηση πίνακα υποβολής προσφορών για το διαμέρισμα επί της οδού Στέντορος 12 , Παγκράτι, Αθήνα , 1ος όροφος, Ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης

Ανάρτηση πίνακα υποβολής προσφορών για το διαμέρισμα επί της οδού Στέντορος 12 , Παγκράτι, Αθήνα , 1ου ορόφου, Ιδιοκτησίας του Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης Χαρίσειο Γρηοκομείο διαμέρισμα 100 τ.μ. Στέντορος 12 Παγκράτι

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο