Ανάρτηση πίνακα υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος επί της οδού Καστρισόιας 36 στα Ιωάννινα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος “Χρήστου Τσαούση”.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο