Ανάρτηση πίνακα υποβολής προσφορών για τη μίσθωση ενός ακινήτου (διαμερίσματος) επί της οδού Λουκή Ακρίτα 40Α στα Ιωάννινα,ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Διώχνως Δάσκα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο