Ανάρτηση πινάκα υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος στην οδό Αγίας Σοφίας 4 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη που διαχειρίζεται το Α.Π.Θ.

Ανάρτηση πινάκα υποβολής προσφορών εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος  στην οδό Αγίας Σοφίας 4 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη που διαχειρίζεται το Α.Π.Θ.  ΑΠΘ- Πίνακας υποβολής προσφορών- κατάστημα – Αγίας Σοφίας 4

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο