Ανάρτηση πινάκα υποβολής προσφορών εκμίσθωσης διαμερίσματος έκτου ορόφου, 200 τ.μ., στην οδό Αγίας Σοφίας 15 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Ανάρτηση πινάκα υποβολής προσφορών εκμίσθωσης διαμερίσματος έκτου ορόφου, 200 τ.μ., στην οδό Αγίας Σοφίας 15 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα  Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα -Πίνακας υποβολής προσφορών – Αγίας Σοφίας 15

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο