Ανάρτηση πίνακα μη υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση ελαιοστασίου, ευρισκομένου στη θέση “ΚΟΝΟΥΚΛΑ” Αγ. Θωμά στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος “Καίσαρα Κονεμένου”.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο