Ανάρτηση πίνακα μη υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου (διαμερίσματος) επί των οδών Αγγελάκη 3 και Δεσπερέ στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος “Πέτρου Κόκκορου”.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο