Ανάρτηση πίνακα μη υποβολής προσφορών για ακίνητο (διαμέρισμα), που βρίσκεται επί της οδού Π.Π.Γερμανού 13 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος “Βιολέττας Βίμπλη”.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο