Ανάρτηση αποτελέσματος της διαδικασίας του άρθρου 24 παρ. 8 επ. του ν. 4182/2013 (Α” 185) για την εκμίσθωση ενός ελαιοπερίβολου με 21 δένδρα στη θέση “Αγ. Ανάργυροι – Περιβολάκι” της κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος “Κωνσταντίν

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο