Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού/Y.A. 57732/18-5-2021 (ΦΕΚ: 2375Β/07-06-2021)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο