Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναπροσαρμογή Πανελλαδικά τιμών του Αντικειμενικού Συστήματος ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ Απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ:1158, αρ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/30.12.2005, ΦΕΚ:1982/Β/30.12.2005 Θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας»

Συντομογραφίες – Πίνακες Τ.Ο & Κ – Ορισμοί Οικισμών

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο